Stoken Zonder Stank Alles over verantwoord hout stoken

Aansteektechniek

Een houtkachel stoot de meeste schadelijke verbindingen uit bij het aansteken van het vuur. Dit komt omdat het vuur, de kachel en de schoorsteen nog niet op temperatuur zijn waardoor er veel onverbrande deeltjes worden uitgestoten.
U kunt de uitstoot van uw kachel bij het aansteken aanzienlijk verlagen door het vuur aan te steken met de zogenaamde 'top-down' methode, ook wel zelf-voedend vuur genoemd omdat het vuur zichzelf gedurende een half tot 2 uur in stand kan houden.

Methode:
Voor deze aansteektechniek zijn stukken hout van verschillende dikte nodig. De dikste blokken hout worden naast elkaar op de bodem van de haard geplaatst. Vervolgens worden minder dikke stukken kruislinks op de eerste laag van dikke blokken geplaatst. Daar bovenop komt een laag met dunne stukken hout, wederom kruislinks geplaatst. Als laatste laag volgt aanmaakhout. Tussen dit aanmaakhout kunt u aanmaakblokjes plaatsen of u legt kranten bovenop Stoken zonder stank kan advieseren bij het gebruik van uw houtkachel om houtrookoverlast tegen te gaan door een nieuwe manier van aansteken aan te lerenhet aanmaakhout. De opstelling ziet er als volgt uit:


Wanneer u de aanmaakblokjes of de kranten aansteekt zal het vuur langzaam van boven naar beneden toe branden. Het aansteken van het vuur op deze manier geeft minder rook en verhoogd het rendement bij een koude start.

Stoken zonder stank biedt een stookscan met stookadvies waardoor u meer uit uw houtkachel kunt halen en stookhinder en stookoverlast kunt voorkomen of verminderen.